ქარ
Eng
ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მე-9 საერთაშორისო ფორუმი, 7-8 დეკემბერი, 2016
ვრცლად
პედრო ორტიზი - მსოფილიო ბანკის ურბანისტი მონაწილეობას მიიღებს მე-9 ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმში.
ვრცლად
ტოდ ლიტმანი - დამოუკიდებელი კვლევითი ორგანიზაციის Victoria Transport Policy Institute-ის დამაარსებელი მონაწილეობას მიიღებს მე-9 ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმში.
ვრცლად
პიერ ლუიგ საკო - მილანის IULM უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების რექტორის მოადგილე, მონაწილეობას მიიღებს მე-9 ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმში
ვრცლად
ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მე-9 საერთაშორისო ფორუმი, 7-8 დეკემბერი, 2016
25 ოქტომბერი 2016
პედრო ორტიზი - მსოფილიო ბანკის ურბანისტი მონაწილეობას მიიღებს მე-9 ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმში.
11 ნოემბერი 2016
ტოდ ლიტმანი - დამოუკიდებელი კვლევითი ორგანიზაციის Victoria Transport Policy Institute-ის დამაარსებელი მონაწილეობას მიიღებს მე-9 ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმში.
10 ნოემბერი 2016
პიერ ლუიგ საკო - მილანის IULM უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების რექტორის მოადგილე, მონაწილეობას მიიღებს მე-9 ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმში
09 ნოემბერი 2016