ქარ
Eng

სიახლეები

საინვესტიციო შესაძლებლობები თბილისში

ბიზნესი და საინვესტიციო გარემო

მემკვიდრეობის ფონდის „ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის“ 2016 წლის ანგარიშის თანახმად, საქართველოს ეკონომიკა ხვდება კატეგორიაში - „ძირითადად თავისუფალი“  და კვლევაში მონაწილე 178 ქვეყანას შორის 23-ე ადგილზეა. საქართველოს კანონმდებლობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა, რამაც ეკონომიკურ განვითარებას შეუწყო ხელი და წაახალისა როგორც ადგილობრივი ბიზნესი, ასევე უცხოური ინვესტიციები. დღესდღეობით ბიზნესის კეთების სიმარტივით ქვეყანა სამაგალითოა ევროკავშირსა და ცენტრალურ აზიაში. საქართველო ბიზნესის დაწყების სიმარტივით მსოფლიოში მე-6, ქონების რეგისტრაციის სიმარტივით მე-3, ხოლო ბიზნესის წარმოების სიმარტივით 24-ე (მე-14 ევროპაში, 1-ლი რეგიონში) ადგილზეა. სწრაფი და მარტივი პროცესის მეშვეობით ახალი ბიზნესის დარეგისტრირებას ორი დღე სჭირდება, საწესდებო კაპიტალი კი არ მოითხოვება. საქართველოში უცხოელი და ადგილობრივი ინვესტორები თანაბარ პირობებში იმყოფებიან.

დღეისათვის საქართველოში ოთხი თავისუფალი ინდუსტრიული ზონაა (თიზ) თბილისში, ფოთსა და ქუთაისში და იგეგმება რამდენიმე ახალი თიზ-ის, მათ შორის, ყულევის თიზ-ის დამატება. ორი თავისუფალი ტურისტული ზონა ანაკლიასა და ქობულეთში ინვესტორებს სხვადასხვა შესაძლებლობას, მათ შორის, უფასო მიწასა და გამართულ ინფრასტრუქტურას სთავაზობს.

საქართველოს მთავრობამ სხვადასხვა სექტორის განვითარების მიზნით რამდენიმე ფართომასშტაბიანი პროექტი განახორციელა. „აწარმოე საქართველოში“ წარმატებული სახელმწიფო პროგრამაა, რომელიც 2014 წელს დაიწყო და მეწარმეობის ხელშეწყობასა და ადგილობრივი პროდუქციის ექსპორტზე გატანას ემსახურება. კიდევ ერთი საინტერესო პროგრამა, რომელიც წელს დაიწყო და კვალიფიციური ხარჯების 25%-მდე ანაზღაურებით საერთაშორისო კინოპროდიუსერების მოზიდვას ისახავს მიზნად, არის „გადაიღე საქართველოში“. პროექტით „უმასპინძლე საქართველოში“ მთავრობა სასტუმროს ბიზნესს სთავაზობს ტექნიკურ და ფინანსურ მხარდაჭერას, მათ შორის, თანადაფინანსებას. „Check in Georgia” პროგრამის ფარგლებში იმართება მუსიკალური ღონისძიებები საერთაშორისო ვარსკვლავების მონაწილეობით, ხოლო ადგილობრივი პროდუქტისადმი მიძღვნილი სპეციალური ფესტივალები  ხელს უწყობს ტურიზმის ზრდას. ინოვაციური იდეების განვითარების მხარდასაჭერად 2016 წელს „მაღალი ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების განვითარების ცენტრი“ (ტექნოპარკი) გაიხსნა.

მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის მიერ 2016 წელს გამოცემული სავაჭრო პოლიტიკის მიმოხილვის (Trade Policy Reviews) თანახმად, სავაჭრო რეჟიმის პროგრესული ლიბერალიზაციის ფონზე საქართველომ შთამბეჭდავი რეფორმები განახორციელა. ქვეყანა 2000 წლიდან მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრია. ამჟამად საქართველო განიხილავს გაფართოებული საინფორმაციო ტექნოლოგიის შეთანხმებასთან მიერთებას, რაც ქვეყანას სამომავლო ინვესტიციების მოზიდვაში დაეხმარება. პირდაპირმა უცხოური ინვესტიციამ 2014 წელს საქართველოში 1.75 მლრდ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 2008 წლის შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია, თუმცა ეს რიცხვი 2015 წელს 11%-ით შემცირდა. 2016 წლის პირველ ნახევარში პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია 376 მლრდ აშშ დოლარით გაიზარდა, რაც გასული წლის იმავე პერიოდის მაჩვენებელს 29%-ით აღემატება და ყველაზე მაღალი მონაცემია 2008 წლის შემდეგ.

საქართველოს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის (დსთ) ქვეყნებთან გაფორმებული აქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები. ქვეყანა ასევე სარგებლობს „პრეფერენციათა განზოგადებული სისტემის“ რეგულაციით, რომლის მიხედვითაც საქართველოდან აშშ-ში, კანადასა და იაპონიაში პროდუქციის ექსპორტზე შემცირებული ტარიფებია დაწესებული. ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან 2016 წელს გამართული მოლაპარაკებების შედეგად საქართველოს მოსაკრებლების გარეშე მიეცა ისლანდიის, ლიხტენშტეინის, ნორვეგიის და შვეიცარიის ბაზრებზე შესვლის შესაძლებლობა. 2008 წელს ძალაში შევიდა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება თურქეთის რესპუბლიკასა და საქართველოს შორის. მიმდინარე მოლაპარაკებები თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმების გაფორმების შესახებ საქართველოსა და ჩინეთს შორის 2016 წლის ბოლოს დასრულდება.

ევროკავშირი საქართველოს მთავარ სავაჭრო პარტნიორს წარმოადგენს. 2014 წელს ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გაფორმდა ასოცირების შესახებ შეთანხმება, რომლის რატიფიცირებაც 2015 წლის დეკემბერში ევროკავშირის ყველა ქვეყანამ მოახდინა. ასოცირების შეთანხმების ნაწილს წარმოადგენს „ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება“ (DCFTA), რომლის მიზანია ევროპულ ეკონომიკასთან ინტეგრაციისკენ მიმავალ გზაზე საქართველოს სავაჭრო და ეკონომიკური ზრდის ტემპის ეტაპობრივად ამაღლება. DCFTA-მ ევროკავშირთან სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავების მეტი შესაძლებლობა შესთავაზა ადგილობრივ ბიზნესმენებს, ასევე,  გაამარტივა უცხოური ინვესტიციების ჩადება საქართველოში. საქართველო ასევე სარგებლობს ცალმხრივი „პრეფერენციათა განზოგადებული სისტემით“ (GSP). განახლებული რეგულაციების თანახმად, საქართველოს მდგრადი განვითარების და ეფექტიანი მმართველობის გამო მიღებული აქვს სპეციალური სტიმული - GSP+, რომელიც ევროკავშირის ბაზრებზე წვდომის მეტ შესაძლებლობას აძლევს. 

თბილისში საინვესტიციო პროექტების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად მიყევით ბმულს.

03 მაისი 2017