ქარ
Eng

LED ფორუმის ისტორია

A+
A-

2007 წლიდან, თბილისის მერიისა და GIZ-ის (გერმანიის საერთაშორისო განვითარების) ორგანიზებით, თბილისი ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმს მასპინძლობს, რომელსაც, სხვადასხვა ქვეყნის ექსპერტები და აკადემიური წრის წარმომადგენლები, საქართველოს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებისა, სამოქალაქო სექტორის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებიან.

ახალი მიდგომებიდან და გამომწვევებიდან გამომდინარე, ასევე ქალაქის მნიშვნელოვან საერთაშორისო პროექტებში ჩართულობამ, 2010 წლიდან ღონისძიების ფორმატი ფუნდამენტურად შეიცვალა. შეიძინა რა, უფრო ფართო მასშტაბები  დღეს, ფორუმი უკვე ერთი ქოლგის პრონციპით იმართება,  რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ პირველი სამი წელი ფორუმზე განიხილებოდა მხოლოდ ერთი ძირითადი თემა, დღეს მონაწილეებს საშუალება ეძლევათ, წინასწარ რამდენიმე შერჩეული თემიდან თავად შეარჩიონ მათთვის საინტერესო საკითხები, ხოლო პარალელური სესიები საშუალებას აძლევთ აქტიურად ჩაერთონ განხილვის პროცესში. თითოეულ შერჩეულ თემატიკაზე სასაუბროდ სხვადასხვა ქვეყნიდან მოწვეულია რამდენიმე ექსპერტი, რომლებიც ადგილობრივ ექსპერტებთან    ერთად იმსჯელებენ.

წლების გამოცდილებამ აჩვენა, რომ ფორუმი იქცა  გამოცდილების, იდეების გაცვლის თანამედროვე ტენდენციების/მიდგომების გაცნობის საუკეთესო ადგილად. სწორედ მის ბაზაზე საფუძველი ჩაეყარა არაერთ მნიშვნელოვან პროექტს და თანამშრომლობას, რომელმაც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ქალაქის განვითარების და წინსვლის პროცესში.