ქარ
Eng

ქალაქის პროფილი

თბილისის უძრავი ქონების ბაზრის მიმოხილვა

ძირითადი ტენდენციები

კომერციული უძრავი ქონების ბაზარი

2015 წლის ბოლოსათვის საქართველოს ქალაქებიდან თანამედროვე სავაჭრო ცენტრების მიწოდების კუთხით თბილისი ინარჩუნებს ლიდერობას დაახლოებით 231,000 მ2-ით. მოსალოდნელია, რომ 2017 წლისთვის აღნიშნული ოდენობა 388,000 მ2-მდე გაიზრდება. ვაკანტურობის კოეფიციენტი სავაჭრო ქუჩებში 2015 წლის ბოლოსათვის 7%-მდე შემცირდა. სავაჭრო ცენტრების ვაკანტურობის კოეფიციენტმაც დაიკლო, მაგრამ, საშუალოდ, მაინც შედარებით მაღალ მაჩვენებელზე რჩება - 17%. ვაკანტურობის კოეფიციენტი ახალ ცენტრებში გაცილებით დაბალია აქტიური მარკეტინგული კამპანიების შედეგად. თანამედროვე სავაჭრო ცენტრების დამატების მიუხედავად, თბილისის კომერციული ფართების 40% ბაზრებსა და ღია ბაზრობებზეა გადანაწილებული. ბაზარი განვითარებას განაგრძობს და მაშინ, როცა ბაზრობების წილი მთლიან მიწოდებაში მცირდება, მაინც გამოწვევად რჩება ტრადიციული მყიდველის ჩვევის შეცვლა - რათა მათ სავაჭროდ მიმართონ თანმედროვე სავაჭრო ცენტრებს, რომელიც, შესაძლოა, ბევრისთვის არ იყოს ხელმისაწვდომი.

საოფისე ბაზარი

თბილისი საოფისე ბაზრის უდიდესი მიმწოდებელია ქვეყანაში. ქალაქში არ არსებობს „ბიზნეს უბანი“ და თანამედროვე ბიზნეს ცენტრები (ჯამური ფართობი - 144,380 მ2) თბილისის ცენტრალურ უბნებშია გაბნეული. ქალაქის მასშტაბით თანამედროვე ოფისებთან შედარებით თითქმის ორჯერ მეტია მოძველებული, დაბალი კლასის საოფისე ფართების მიწოდება. არსებული ტენდენცია ცხადყოფს, რომ მაღალი კლასის ოფისების მიწოდება მნიშვნელობნად გაიზრდება მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში. აღსანიშნავია, რომ ამჟამად თბილისში არსებული ბიზნეს ცენტრები ხშირ შემთხვევაში ხარისხობრივად ჩამორჩება საერთაშორისო სტანდარტებს, რეგიონებში კი თანამედროვე ოფისების მიწოდება ძალზედ შეზღუდულია.

სასტუმროების ბაზარი

თბილისი არის სასტუმროებისთვის ყველაზე მომგებიანი ადგილმდებარეობა და ეს აღიარებულ იქნა დეველოპერებისა და ოპერატორების ფართო სპექტრის მიერ. 20-ზე მეტი ახალი სასტუმროს მშენებლობის დასრულებაა დაგეგმილი 2016-2018 წლებში, რომელთაგან რამდენიმე საერთაშორისო ბრენდისაა. თუ ყველა სქემა  განხორციელდა, მიმდინარე მშენებლობების 50 პროცენტზე მეტი  5-ვარსკვლავიან კატეგორიაში მოხვდება, რითაც ბაზარს 2,000-ზე მეტი მაღალხარისხიანი სასტუმრო ნომერი შეემატება. ობიექტური შეფასებით ამ მშენებლობებიდან რამდენიმე შესაძლოა გადავადდეს. თუმცა, მოსალოდნელია კონკურენციის ზრდა, რაც პოტენციურად გამოიწვევს არსებული პრემიუმ ოპერატორებისთვის არასასურველ, შემცირებული ADR-ის და დატვირთულობის კოეფიციენტის, კომბინაციას.

საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარი

თბილისში 360,000 საცხოვრებელი ერთეულია. ასევე აღსანიშნავია მიმდინარე სამშენებლო პროექტების მასშტაბური რაოდენობა, რაც დამატებით 30,000-მდე საცხოვრებელ ბინას მოიცავს. აღნიშნული პროექტები 2016-2018 წლებისთვის დასრულდება. დამაიმედებელია ის ფაქტი, რომ დაახლოებით 37 % ამ ბინებისა უკვე გაყიდულია.

ახალაშენებულ ბინებში გასაყიდი ფასი 400 აშშ დოლარიდან 3,000 აშშ დოლარამდე მერყეობს, მაგრამ საშუალო ფასი, როგორც პირველად ისე მეორად ბაზარზე, უმნიშვნელოდ შემცირდა 2014-2015 წლებში.  სამომავლო პროექტების მოცულობის გათვალისწინებით გასაყიდი ფასების მნიშვნელოვანი ზრდა მოსალოდნელი არ არის.

დეველოპერული მიწების ბაზარი არასტაბილურია და მერყევი ტენდენციით ხასიათდება. ტრანზაქციების რაოდენობის 27%-იანმა შემცირებამ გამოიწვია მიწის საშუალო გასაყიდი ფასის 4%-ით დაცემა. მიუხედევად ამისა, ეს შემცირებული მაჩვენებელი 22%-ით მაინც აღემატება 2013  წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს

სასაწყობე ბაზარი

საქართველოს უძრავი ქონების ბაზრის სექტორებს შორის ინდუსტრიული ბაზარი ყველაზე ნაკლებად განვითარებულია. კომპანია „გებრიუდერ ვაისის” („Gebrüder Weiss”)  კუთვნილ, თბილისში არსებულ საწყობს თუ არ ჩავთვლით, საქართველოში თანამედროვე, A-კლასის სასაწყობე მეურნეობათა მკაცრი დეფიციტია. აღნიშნული ბაზრის კიდევ ერთ მახასიათებელს წარმოადგენს ის, რომ საწყობების ძირითადი მოიჯარეები ადგილობრივი კომპანიები არიან და საერთაშორისო კომპანიათა წილი ძალიან მცირეა.

თბილისში არსებული A და B კლასის სასაწყობე ფართების უმრავლესობა საერთაშორისო და ადგილობრივი ბრენდების მიერ არის დაკავებული.  აღსანიშნავია, რომ ექსპორტის შედარებით დაბალი დონე წარმოადგენს ერთერთ ფაქტორს, რომელიც უარყოფითად ზემოქმედებს სასაწყობე ბაზრის ზრდაზე.

გართობის ინდუსტრია

გასართობი და სარეკრეაციო ვარიანტებისა და ადგილების მიწოდება საქართველოში ბოლო წლებში სწრაფად იმატებს. თბილისში გართობის ბევრი სხვადასხვა საშუალებაა, ექსტრემალური სახმელეთო ღონისძიებების ჩათვლით, მაგრამ ამჟამად ბიზნესში მცირე რაოდენობის ოპერატორია ჩართული, , რომელთა მომსახურების მიწოდება რთულია შევადაროთ არჩევანის ფართო სპექტრს ევროპის სხვა ცნობილ ტურისტულ ქალაქებში.

რამდენიმე სექტორი, როგორიცაა აზარტული თამაშები, კულტურა და ხელოვნება, ასევე სპორტული ინდუსტრია, მთავრობისგან მხარდაჭერით სარგებლობს, რაც ინვესტიციებში, შეღავათან გადასახადებსა და ფართომასშტაბიან დერეგულირებაში გამოიხატება. ბოლო პერიოდში გაიზარდა კერძო ინვესტიციები სამორინეების სექტორში იმ ფონზე, როცა მაღალი კლასის აზარტული თამაშების ობიექტების რაოდენობამ მოიმატა და აზარტული თამაშების საერთაშორისო ღონისძიებებმა ქვეყნის, როგორც სათამაშო ჰაბის იმიჯი განამტკიცა.

სპორტის, კულტურის და კინოს სექტორში განსაკუთრებით დიდი ნაბიჯები 2015 წელს გადაიდგა. სპორტის, კულტურის და კინოს სექტორებში 2015 წელს მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა. საქართველო ცნობილი ხდება, როგორც საერთაშორისო სპორტული და ფართომასშტაბიანი კულტურული ღონისძიებების მასპინძელი .რაც შეეხება კინოინდუსტრიას, წარსულში ეს ბაზარი დაბალგანვითარებული იყო, ახლა კი მეტ იმედებს იძლევა.

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიყევით ბმულს

04 მაისი 2017