ქარ
Eng

ანალიზის და დაგეგმვის განყოფილება

A+
A-

ანალიზის და დაგეგმვის განყოფილების ფუნქციებს წარმოადგენს ეკონომიკური განვითარების პოლტიკის და სტრატეგიების შემუშავების უზრუნველყოფა, ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა და ადგილობრივ გადასახადებთან, მოსაკრებლებთან, ნებართვებთან და ადგილობრივ დონეზე რეგულირებად ტარიფებთან დაკავშირებით წინადადებების მომზადება. ასევე, გარე ვაჭრობის და გარე რეკლამის შესახებ წინადადებების მომზადება.

თანამშრომლები: 

    თენგიზ ჯოხაძე - განყოფილების უფროსი
    E-mail: tjokhadze@tbilisi.gov.ge
    ივანე მესხი - მთავარი სპეციალისტი
    E-mail: iv.meskhi@tbilisi.gov.ge
    ელენე ხუნდაძე - მთავარი სპეციალისტი
    E-mail: e.khundadze@tbilisi.gov.ge
    ლალი პატარაია - მთავარი სპეციალისტი
    E-mail: l.pataraia@tbilisi.gov.ge
      ირაკლი გოხელაშვილი - მთავარი სპეციალისტი
    E-mail: i.gokhelashvili@tbilisi.gov.ge
      მაკა კიკილაშვილი - მთავარი სპეციალისტი
    E-mail: m.kikilashvili@tbilisi.gov.ge
      ზვიად ბოცვაძე - მთავარი სპეციალისტი
    E-mail: zviadibotsvadze@gmail.com