ქარ
Eng

ბიზნესის სტიმულირების და ინვესტორთა ხელშეწყობის განყოფილება

A+
A-

განყოფილების ამოცანას წარმოადგენს მდგრადი ეკონომიკური განვითარების ფარგლებში თბილისის ტერიტორიაზე ბიზნესის განვითარების და ინვესტიციების მოზიდვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა. ამოცანის შესასრულებლად განყოფილება სამი ძირითადი მიმართულებით მუშაობს:

  • თბილისისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების და დარგების იდენტიფიცირება- განვითარების ხელშეწყობა;
  • ქალაქის ეკონომიკური განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი საინვესტიციო პროექტების შექმნა;
  • ინვესტიციების მოზიდვა და ინვესტორთა ხელშეწყობა;

დასახული მიზნების მისაღწევად და ამოცანების შესასრულებლად განყოფილება იმუშავებს პროგრამებს და პროექტებს, კვლევების, საუკეთესო გამოცდილების შესწავლის, დაინტერესებულ პირებთან და დარგის სპეციალისტებთან თანამშრომლობის გზით.

 

თანამშრომლები: 

    გიორგი ებანოიძეგანყოფილების უფროსი
    E-mail: g.ebanoidze@tbilisi.gov.ge 
    გიორგი ბეჟანიძე - მთავარი სპეციალისტი
    E-mail: g.bezhanidze@tbilisi.gov.ge 
    ელენე ლობჟანიძე - მთავარი სპეციალისტი
    E-mail: e.lobjanidze@tbilisi.gov.ge 
    ნინო ცაგარეიშვილი - მთავარი სპეციალისტი
    E-mail: n.tsagareishvili@tbilisi.gov.ge 
      ივანე გორდაძე - მთავარი სპეციალისტი
    E-mail: i.gordadze@tbilisi.gov.ge 
 

    ლილე მესხი - მთავარი სპეციალისტი
    E-mail: l.meskhi@tbilisi.gov.ge