ქარ
Eng

ტურიზმის განვითარების განყოფილება

A+
A-

განყოფილების ფუნქციებია:

  • ტურიზმის და ქალაქის მარკეტინგის პოლიტიკის, სტრატეგიების, პროგრამების, პროექტების და პროცესების დოკუმენტების შექმნა და კოორდინაცია;
  • თბილისის ბრენდინგის (პოზიციონირება) სტანდარტების შექმნა და კოორდინაცია;
  • თბილისის ტურისტული პოტენციალის იდენტიფიცირება და განვითარება, ქალაქის წარმოჩენა (პრომოუშენი);
  • ტურისტული მიზიდულობის წერტილების შექმნის და განვითარების პროექტების მომზადება;
  • ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა;
  • თბილისის უცხოური და ადგილობრივ რეიტინგებში ინტეგრირება;
  • შემომყვანი ტურიზმის ოპერატორებთან კოორდინირება;
  • ტურიზმის სფეროში მოღვაწე კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან აქტიური კომუნიკაცია