ქარ
Eng

ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილება

A+
A-

ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების ფუნქციებს წარმოადგენს ადგილობრივ, საერთაშორისო ორგანიზაციების  და დონორების ბაზის ფორმირება, განვითარება და პროფილური კატეგორიზაცია; თბილისის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და გამგეობებისთვის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან ურთიერთობის კოორდინაცია, უცხოელ პარტნიორებთან ხელშეკრულებებისა და დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობის მიღება, ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, დონორებთან ურთიერთობების განვითარება, შეხვედრების ორგანიზება და მათი მხარდაჭერა.

თანამშრომლები:

    ეკა ბურდილაძე - განყოფილების უფროსი
    E-mail: e.burdiladze@tbilisi.gov.ge 
    ტატიანა მეტრეველი - მთავარი სპეციალისტი
    E-mail: t.metreveli@tbilisi.gov.ge 
    ანა მატკავა - მთავარი სპეციალისტი
    E-mail: a.matkava@tbilisi.gov.ge 
    ავთანდილ აბაშიშვილი - მთავარი სპეციალისტი
    E-mail: 
a.abashishvili@tbilisi.gov.ge 
      თამარ ხახიშვილი - მთავარი სპეციალისტი
    E_mail: t.khakhishvili@tbilisi.gov.ge