ქარ
Eng

აპარატის განყოფილება

A+
A-

აპარატის (განყოფილების) ფუნქციებს წარმოადგენს თბილისის მერიისა და სახელმწიფო ორგანოებთან თანამშრომლობის უზრუნველყოფა, კომპეტენციის ფარგლებში საფინანსო-ეკონომიკური და ბუღალტრული აღრიცხვა. სამსახურის ბიუჯეტის პროექტის მომზადება, სამსახურის სამართლებრივი აქტებისა და ხელშეკრულებების პროექტების მომზადება და მათი გაფორმების უზრუნველყოფა. სამსახურის უფროსის სახელზე შემოსული კორესპოდენციის მიღება, შესწავლა და წინადადებების სამსახურის უფროსისათვის წარდგენა.

თანამშრომლები: 

    ანა სიამაშვილი - განყოფილების უფროსი
    E-mail: a.siamashvili@tbilisi.gov.ge
    ქეთევან ქიზიყურაშვილი -  მთავარი სპეციალისტი (ბუღალტერი)
    E-mail: k.kizikurashvili@tbilisi.gov.ge
    თეა სოფრომაძე -  მთავარი სპეციალისტი (იურისტი)
    E-mail: t.sofromadze@tbilisi.gov.ge
    თამარ ჩაკვეტაძე - მთავარი სპეციალისტი (თანაშემწე)
    E-mail: t.chakvetadze@tbilisi@gov.ge
    გიორგი მოლოდინაშვილი - მძღოლი
    E-mail: g.molodinashvili72@gmail.com
      ზაზა დვალიშვილი - მთავარი სპეციალისტი
    E-mail: z.dvalishvili@tbilisi.gov.ge