ქარ
Eng

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მე-7 საერთაშორისო ფორუმი

A+
A-

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მე-7 საერთაშორისო ფორუმის მოკლე მიმოხილვა

ექვსი წელია, რაც თბილისი  ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ფორუმს მასპინძლობს. რიგით მე-7 ფორუმი ეძღვნება ადგილობრივი ხელისუფლების და  სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შორის დიალოგის დაწყების და თანამშრომლობის საერთო პლატფორმის შექმნის პერსპექტივებს, რაც, უკვე დღეს მყარ საფუძველს  ჩაუყრის  „მომავლის ქალაქების“ შენების იდეის განხორციელებას.

ღონისძიება გაიხსნება თბილისის განვითარების სტრატეგიის წარდგენით, რომელიც შემუშავებულია „ქალაქების ალიანსის“ რეკომენდაციების გათვალისწინებით.

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ფორუმის მონაწილეები იმსჯელებენ ყველა იმ საკვანძო და მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომლებიც ეხება ადგილობრივ ხელისუფლებასა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის თანამშრომლობის ჩამოყალიბების საკითხებს. რაც, მყარ საფუძველს ჩაუყრის ერთობლივი პროექტების განხორციელების პერსპექტივებს.

დღის წესრიგი

პრეზენტაციები:

Tbilisi Development Strategy Tbilisi 2030

CITY DEVELOPMENT STRATEGIES

Promoting Participation in Cities: What can Local Governments and Civil Society do?

Culture: a strategic driver of sustainable development that promotes participation

Society Involvement in the Projects initiated by Local Governments

Revitalization of Brownfields and Public Participation at Local Government Level in Ludwigshafen am Rhein

Smart City Wien – The City for Life

Основные вызовы в стратегии развития Риги 2030

Greater Baku Regional Development Plan

Formation of public space with citizens involvement

GDYNIA INFOBOX OBSERVATORY OF CHANGES

Local governments implementing projects initiated by society

Urban Regeneration in Leipzig Implementing Projekts Initiated by Society

Working with and for creative endeavour in Bristol – from a local authority perspective

City Marketing – Dialog Between the City and the Private Sector

PARTNERSHIPS IN DESTINATION MARKETING - HOW A DESTINATION CAN WORK TOGETHER TO ACHIEVE MORE?

REGIONAL STATE OF THE CITIES REPORTS 2008-2013 -  A tool for region-wide policy analysis

PUBLIC PARTICIPATION IN URBAN PLANNING IN POLAND