ქარ
Eng

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მე-9 საერთაშორისო ფორუმი

A+
A-

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მე-9 საერთაშორისო ფორუმის მოკლე მიმოხილვა

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მე-9 ფორუმი, რომელიც 2007 წლიდან ტრადიციულად ტარდება ქ. თბილისში, წარმოადგენს მნიშვნელოვან ღონისძიებას, ეფუძნება ადგილობრივ და საერთაშორისო თანამშრომლობის გამოცდილებას და ურთიერთობის გაღრმავებას. ფორუმის ორგანიზატორები არიან ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია და მისი პარტნიორი ორგანიზაციები. ყოველწლურად, ღონისძიება უფრო პოპულარული ხდება, რაც გამოიხატება ადგილობრივი და საერთაშორისო მონაწილეთა რაოდენობის ზრდით, რაც თავის მხრივ, ხელს უწყობს, საქმიანი კავშირების გაღრმავებას და ერთობლივი პროექტების განხორციელებას.

არსებული ტენდენციიდან გამომდინარე, წლევანდელი ფორუმის მთავარ საკითხს წარმოადგენს ქალაქის მდგრადი განვითარება და ქ. თბილისის ,,გონიერ ქალაქად“ გარდაქმნის წახალისება. აღნიშნული საკითხების, განხილვის საუკეთესო შესაძლებლობას სწორედ ადგილბორივი ეკონომიკური განვითარების მე-9 ფორუმი ქმნის, რომლის წარმატება განპირობებულია საქმიანი შეხვედრების, დიალოგების და თემატური განხილვების ორგანიზებით.

წინამორბედი ეკონომიკური ფორუმების მსგავსად, წლევანდელი პლატფორმის ლაიტმოტივი თანხვედრაში იქნება თანამედროვეობის მოთხოვნებთან, გამოავლენს ინოვაციური განვითარების ახალ შესაძლებლობებს და საფუძველს ჩაუყრის ამბიციური პროექტების განხორციელებას. აღნიშნულის უპირველეს/უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს ჩვენი ქალაქები გახდნენ საცხოვრებლად უფრო მიმზიდველები და მაქსიმალურად გამოიყენონ XXI საუკუნის ტექნოლოგიების შესაძლებლობები.

 

Presentations: 

მთავარი მომხსენებლები

EBRD - Your Strong Partner in Georgia

Tbilisi Metropolitan Challenge

Sustainable Community Planning Ensuring Safety and Health

Introduction to Washington, DC

 

სესია: ,,კრეატიული ინდუსტრიები"

Building frameworks for creative industries: transformative actions-putting skills to work

MULTIVERSE ARCHITECTURE

Revitalization strategy for the site of “georgian film fund”

Creating Frameworks for the Development of Creative Industries Sector


სესია: ,,აღმოსავლეთ პარტნიორობა"

City Hall of Chisinau Republic of Moldova

Межмуниципальное партнерство Харькова. Цели и задачи

AZERBAIJAN and GREATER BAKU AREA

IT and Creative Hub

EaP – Eastern Partnership Platform for Cities That are Cohesive and Sustainable

 

სესია: ,,ელექტრონული მმართველობა"

IMPROVING LOCAL GOVERNMENT PERFORMANCES AND REINFORCING DEMOCRACY

Государственное агентство по вопросам электронного правительства Украины

DIGITAL GOVERNMENT CITIZEN-CENTRIC SERVICES

GEORGIA’S SUCCESSFUL JOURNEY TO E-GOVERNMENT

The Analog Foundations of Digital Cities

E-Governance System of Tbilisi Municipality City Hall

 

სესია: ,,ენერგოეფექტურობა"

Strategic Directions of Energy Policy and compliance with EU Directives in the field of EE/RE

Collective and adaptive Smart Energy Efficient solutions in districts and neighborhoods

ქ. თბილისის ადმინისტრაციული ტერიტორიის ენერგოეფექტური ტექნოლოგიური მიკრო და რაიონების შესაძლებლობები

Innovation and Energy Efficiency Projects

Covenant of Mayors for Climate & Energy supporting the Eastern Partnership Flagship Initiative on Sustainable Municipal Development

თბილისის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმა (SEAP)

 

სესია: ,,ფანდრაიზინგი"

Triangular Cooperation – ADBs FUTURE CITIES PROGRAM

USAID Municipal Programming in Georgia

JICA’s activities in Georgia

CDIA: Supporting Infrastructure Development in Georgia

 

სესია: ,,მწვანე ქალაქი"

Turning Waste to Biopolymers Green development

EBRD's Green Cities Programme

Green Cities: A Major Pillar For Climate Policies

Smart Building as a Heart of the Smart City

Green City Seeing the Big Picture

 

სესია: ,,ქალაქის ინფრასტრუქტურა"

Richard Joy, Executive Director ULI Toronto

Eco-Efficient Economy in Sweden - Inspiration from the North!

 
 
 
 
 
 
სესია: ,,საერთაშორისო ურთიერთობები"
 
 
 
 
 
სესია: ,,გონიერი ქალაქის" სტრატეგიები
 
 
 
 
 
 
 
სესია: ,,საზოგადოებრივი ტრანსპორტი"
 
 
 
 
 
 
 
 
სესია: ,,ინვესტიციები"
 
 
 
სესია: ,,ტურიზმი"