ქარ
Eng

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მე-10 საერთაშორისო ფორუმი

A+
A-

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მე-10 საერთაშორისო ფორუმის მოკლე მიმოხილვა

ქალაქის ეკონომიკური შესაძლებლობების განვითარების და პროგრესული გადაწყვეტილებების კვალდაკვალ, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ფორუმი წარმოადგენს ქალაქის წინსვლის მამოძრავებელ ძალას, რომელიც ემსახურება ცხოვრების მაღალი დონის უზრუნველყოფას და საზოგადოებრივ კეთილდღეობას.

2007 წლიდან მოყოლებული საერთაშორისო და ადგილობრივი ქალაქების მონაწილეობით LED ფორუმი ყოველწლიურად იმართება ქალაქ თბილისში. ფორუმი ორგანიზებულია თბილისის მერიის მიერ და პარტნიორი ორგანიზაციების, ექსპერტების და ინსტიტუტების აქტიური ჩართულობით.

ორგანიზების პირველი დღიდან, ღონისძიება დიდი პოპულარობით სარგებლობს და საზოგადოების ფართო მასების ინტერესს იწვევს. ფორუმი წარმოადგენს დიალოგის პლატფორმას ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და ექსპერტებისათვის, სადაც საერთო მნიშვნელობის აქტუალური საკითხები მოქალაქეთა ჩართულობით განიხილება. იგი უზრუნველყოფს ქალაქებისთვის გონიერი და პროგრესული ქალაქის სტატუსის განმტკიცებას და თავს უყრის მდგრად ურბანულ გადაწყვეტილებებს.

ინარჩუნებს რა გასული ფორუმების გამოცდილებას, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მე-10 საერთაშორისო ფორუმი ბიძგს აძლევს ინოვაციებს, სახავს კონკრეტულ მიზნებს და იდეებს, რათა ხელი შეეწყოს გონიერი და პროგრესული ქალაქების სწრაფ განვითარებას.

წლევანდელი ფორუმი იძლევა პირობას რომ გააგრძელებს წარსულის წარმატებულ პრაქტიკას და საფუძველს ჩაუყრის მომავალს ახალი შესაძლებლობებით.

 

პრეზენტაციები:

 

სესია: ,,ეფექტური მმართველობა“

Good Governance Good Cooperation 

Good Governance in Comparative International Perspective

Heritage Preservation and Local Economic Development

What is Good Governance

 

სესია: ,,ურბანული მედეგობა“

100RC Presentation (Luis Alvarado - Tbilisi LED Forum)

Building Resilient Cities

LED forum presentation

Urban Resilience

 

სესია: ,,ჯანსაღი გარემო“

Presentation on Smart Environment

Smart City Sweden-LED Tbilisi 10th Forum

Smart Sustainable Cities

 

სესია: ,,მომავლის ქალაქები“

CDIA Supporting Sustainable Public Transport in Tbilisi

INSPIRING Practices For Metropolitan Development

Integrated Urban Mobility Systems

Urban Areas Integrated Urban Plans for Balanced Regional Development

 

სესია: ,,ქალაქები ეკონომიკური ზრდისათვის“

Cities for Economic Growth

Learning from success - What fast growing cities in Europe and globally do

Municipalities as Promoters of Economic Growth – The Danish case

Practical examples of local economic development

 

სესია: ,,მდგრადი მომავალი“

Adequate Housing For Resilient Cities

Resilience UNDP Tbilisi 

Resilient Future

Urban Resilience

კატასტროფის რისკის შემცირება

 

სესია: ,,ენერგოეფექტურობა

Energy Efficiency Policy Development in Georgia

Overcoming barriers to investing in energy efficiency

Sustainable Municipal Development

შენობების ემისიის შემცირება

 

სესია: ,,მიზნები და ხედვა“

City Resilience

Hamburg’s Vision of Global Innovation Leadership

Innovation In City Cooperation and Partneship

Payment Innovations For Smart Cities

Setting the standards for Future Cities

 

სესია: ,,საერთაშორისო ურთიერთობები“

International Collaboration

International Relations at Local Level

International Сooperation of the City of Odesa

Progressive Cities

 

სესია: ,,ინვესტიციები თბილისში“

Investment attractiveness of cities forming a regional cluster in food industry

Promoting inclusive, productive and resilient cities

We Can Grow Together

აქსის თაუერსი

 

სესია: ,,საქალაქო ტურიზმი“

Barcelona –Tbilisi

Krakow ‐ the right destination!

Strategic approach of promoting Kharkiv

Sustainable Green Cities

The Key To Attract Visitors

When Place Branding Meets Digital Tourism

презентация_Харьков_Тбилиси

резюме к презентации_Тбилиси

 

სესია: ,,ინტეგრირებული მიდგომა ტერიტორიული განვითარებისათვის“

EU Approaches

Integrated Approaches to Territorial Development

Integrated Territorial Investment in Poland

Spatial-Territorial Planning in Georgia

 

სესია: ,,აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების თანამშრომლობა“ 

Besiktas-Tblisi

Eastern Partnership

Examples of international cooperation

The network of major European cities

 

სესია: ,,სამეწარმეო შესაძლებლობები გლობალურ ვაჭრობაში“

Georgia ‐ US Economic and Business Relations

Israel-Georgia

 

სესია: ,,ინოვაციური პოზიციონირება და ბრენდინგის სტრატეგიები“

Building Brand & Increasing Revenue

Challenges of City Tourism

Legacy of mega events

Warsaw_Tauber

 

სესია: ,,ღია მმართველობის თანამშრომლობა“

Open Government Partnership

Для Грузии

Презентация для Грузии

 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მე-10 საერთაშორისო ფორუმის ანგარიში

LED 2017 ანგარიში 

 

სტატია:

Tbilisi Mayor

 

სამოქმედო გეგმა:

მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმა